อุปกรณ์การผลิต

โรงสีโรตารี่, เครื่องป้อนปันส่วน, เครื่องพรีมิกซ์, เครื่องทำผ้า, เครื่องพลิก, เครื่องคัดกรองเบื้องต้น, เครื่องบด, หน้าจอเชิงเส้น, เครื่องป้อนเชิงปริมาณ, เครื่องผสม, เครื่องบดย่อย, เครื่องบรรจุ รวม 8 ถังหมัก ยาว 200 เมตร กว้าง 5.5 เมตร สูง 2.8 เมตร ออกแบบผลผลิต 100,000 ตัน